нотариальная контора Позняки

Киев нотариальная контора Позняки, нотариальная контора киев, нотариальная контора левый берег.

Наследство нотариальная контора позняки, нотариальная контора осокорки, нотариальная контора Дарница.

нотариальная контора левый берег киев, нотариальная контора Дарницкий район, нотариальная контора харьковское шоссе, нотариус киев,нотариус наследство киев, нотариальная контора метро харьковская

нотариальная контора киев, нотариальная контора левый берег,нотариальная контора позняки, нотариальная контора осокорки, нотариальная контора Дарница, нотариальная контора левый берег киев, нотариальная контора Дарницкий район, нотариальная контора харьковское шоссе, нотариус киев,нотариус наследство киев, нотариальная контора метро харьковская

ЗАПИСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЯ НОТАРИУСА В ОФИСЕ:

(099) 755-9449

(097) 977 9449

(093) 377 9449

(044) 360 6695

 

Вы также можете задать свой вопрос нотариусу в электронном виде здесь. Для получения консультации нотариуса в срочном порядке, рекомендуем Вам записаться на  бесплатную консультацию в офисе. По телефонам указанным выше. Консультация по телефону не предоставляется.

нотариальная контора Позняки

Вопрос:
Чи безпечно оформляти договір переуступки квартири?
Які деталі слід уточнити з продавцем та забудовником?
Які підводні камені цього договору?

От: Анастасія < нотариальная контора Позняки
Тема:Авто

Регион:Другой регион

Телефон:0679584275


Вопрос:
Мій хлопець не громадянин України(тимчасова посвідка), дав свої документи на пригод машини з Європи для товариша. З цього часу минув рік, але товариш не хоче переганяти машину і зрозуміло що вся відповідальність на моєму хлопцю.

нотариальная контора Позняки

 

Так от питання: чи можливо в нотаріуса переоформити документи на товариша щоб зняти відповідальність з мого хлопця або можливо якісь інші виходи? P. S.

Також машина доволі тривалий час знаходилась на сто без змоги їздити і зараз ще залишились деякі поламки
От: Олександр < нотариальная контора Позняки
Тема:Спадкове

Регион:Другой регион

Телефон:0680722900

нотариальная контора Позняки


Вопрос:
Доброї ночі,хочу запитати у батька син,від першого шлюбу,у матері син і дочка також від першого шлюбу,я спільний син,батьки у розводі-14років,квартира записана на батька але там проживає сестра,батьки повмирали,як по закону розподілиться майно?
От: Тетяна < нотариальная контора Позняки
Тема:Купівля будинку

Регион:Другой регион

Телефон:0986000068


Вопрос:
Доброго дня. Цікавить ціна переоформлення будинку( 148 м кв, 50 сот. землі, знаходиться в сільській місцевості.
От: Марина < нотариальная контора Позняки
Тема:Право наследства

нотариальная контора киев

 

Регион:Другой регион

Телефон:07336055


Вопрос:
Хотим купить машину, автомобиль по тех паспорту, хозяин автомобиля умер. Мы хотим на неё генеральною доверенность, как это возможно оформитб, и сколько это будет стоить? Спасибо.

От: Таня Цицюрська < нотариальная контора Позняки
Тема:

Регион:Другой регион

Телефон:0976181719


Вопрос:
Здрастуйте.
Хочу розлучитися з чоловіком.
У нас двоє дітей ( неповнолітніх), діти залишаються зі мною.
У власності є квартира.

нотариальная контора киев


При розлученні чоловік хоче свою частку.
Я власник.
Чи можу я подарувати дитині квартиру, щоб чоловік не зміг відсудити частку?

От: Роман < нотариальная контора Позняки
Тема:купля-продажа

Регион:Киев

Телефон:0950106680


Вопрос:
Добрый день!! подскажите пожалуйста! хочу продать мотоцикл,можно обойтись без МРЭО? все оформить у вас ,с полной ответственностью техники на покупателя?генеральная доверенность ,риск…слышал вроде можно какую то счет-справку оформить ..

От: Наталья < нотариальная контора Позняки
Тема:Вступление в наследство

Регион:Другой регион

Телефон:0977764304

нотариальная контора киев


Вопрос:
Здравствуйте! Возник такой вопрос: сколько и за что именно нужно заплатить при получении свидетельства о праве на наследство? Заранее спасибо!

От: Виктория <
Тема:Покупка квартиры

Регион:Другой регион

Телефон:0985037637


Вопрос:нотариальная контора Позняки
Здравствуйте! Собрались покупать квартиру, документы подготовлены. Вот на днях уже нужно оплачивать продавцу всю сумму(12000$). Нотариус сказала, что можно платить наличными продавцу. А я наткнулась на статью, что оплата только безнал. Где правда?

нотариальная контора левый берег


От: Оксана <
Тема:Продажа по доверенности

Регион:Другой регион

Телефон:0953122217


Вопрос:
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, для продажи квартиры по генеральной доверенности нужен ли паспорт собственника квартиры?
От: Марина <
Тема:Відмова від аліментів батька

Регион:Киев

Телефон:0979613776


Вопрос:нотариальная контора Позняки
Доброго дня. Підскажіть, чи може батько дитини не сплачувати аліменти, якщо на це згідна мати дитини? Як юридично це оформити?
От: Светлана

нотариальная контора левый берег

 

Question:
Is it safe to draw up a contract for the assignment of an apartment?
What details should be clarified with the seller and the developer?
What are the pitfalls of this agreement?

Here: Anastasia <
Subject: Auto

Region: Another region

Phone: 0679584275


Question:нотариальная контора Позняки
My boyfriend is not a citizen of Ukraine (temporary ID), gave his documents on the adventures of a car from Europe for a friend. A year has passed since then, but a friend does not want to overtake the car and it is clear that all the responsibility lies with my boyfriend.

нотариальная контора левый берег

So here’s the question: is it possible for a notary to reissue documents to a friend to remove responsibility from my boyfriend or maybe some other way out? P.S.

Also, the car was for a long time without being able to drive and now there are still some breakdowns
From: Alexander <
Topic: Inheritances

Region: Another region

Phone: 0680722900


Question:нотариальная контора Позняки
Good night, I want to ask the father’s son, from the first marriage, the mother’s son and daughter also from the first marriage, I am a joint son, the parents are divorced, 14 years old, the apartment is registered to the father but my sister lives there, the parents died. ?

нотариальная контора осокорки


From: Tatiana <
Subject: Buying a house

Region: Another region

Phone: 0986000068


Question:
Good day. Interested in the price of redevelopment of the house (148 square meters, 50 acres of land, located in the countryside.
From: Marina <
Topic: Inheritance law

Region: Another region

Phone: 07336055

нотариальная контора осокорки


Question:нотариальная контора Позняки
We want to buy a car, a car with those passports, the owner of the car died. We want a general power of attorney for it, how is it possible to draw up, and how much will it cost? Thank you.

From: Tanya Tsitsyurska <
Topic:

Region: Another region

Phone: 0976181719


Question:нотариальная контора Позняки
Hello.
I want to divorce my husband.
We have two children (minors), the children stay with me.
The property has an apartment.


At divorce the man wants the share.
I am the owner.

нотариальная контора осокорки


Can I give the child an apartment so that the husband can not sue?

From: Roman <
Subject: purchase and sale

Region: Kiev

Phone: 0950106680


Question:нотариальная контора Позняки
Good afternoon!! Tell me please! I want to sell a motorcycle, can I do without MREO? to issue everything at you, with full responsibility of equipment on the buyer? the general power of attorney, risk … heard like it is possible to issue any account-reference.

From: Natalia <
Subject: Inheritance

Region: Another region

Phone: 0977764304

нотариальная контора Дарница


Question:
Hello! The question arose: how much and for what exactly do you have to pay when obtaining a certificate of inheritance? Thanks in advance!

From: Victoria <нотариальная контора Позняки
Subject: Buying an apartment

Region: Another region

Phone: 0985037637

нотариальная контора Дарница


Question:
Hello! We were going to buy an apartment, the documents were prepared. One of these days it is already necessary to pay to the seller all sum ($ 12000). The notary said she could pay the seller in cash. And I came across an article that the payment is just cashless. Where is the truth?
From: Oksana <нотариальная контора Позняки
Subject: Sale by power of attorney

Region: Another region

Phone: 0953122217


Question:
Hello. Please tell, whether the passport of the owner of the apartment is necessary for sale of the apartment under the general power of attorney?
From: Marina <
Subject: Refusal of alimony of the father

Region: Kiev

Phone: 0979613776

нотариальная контора Дарница


Question:нотариальная контора Позняки
Good day. Tell me, can the child’s father not pay child support if the child’s mother agrees? How to legalize it?
From: Svetlana

Pregunta:
¿Es seguro redactar un contrato de cesión?
¿Qué detalles se deben aclarar con el vendedor y el desarrollador?
¿Cuáles son las trampas de este acuerdo?

Aquí: Anastasia <
Asunto: Auto

Región: otra región

Teléfono: 0679584275

нотариальная контора левый берег киев


Pregunta:нотариальная контора Позняки
Mi novio no es ciudadano de Ucrania (identificación temporal), dio sus documentos sobre las aventuras de un automóvil de Europa para un amigo. Ha pasado un año desde entonces, pero un amigo no quiere adelantar al coche y está claro que toda la responsabilidad es de mi novio.

Entonces, aquí está la pregunta: ¿es posible que un notario vuelva a emitir documentos a un amigo para relevar a mi novio de la responsabilidad, o quizás alguna otra salida? PD

нотариальная контора левый берег киев

 

Además, el coche estuvo mucho tiempo sin poder conducir y ahora todavía hay algunas averías.
De: Alexander <
Tema: Herencias

Región: otra región

Teléfono: 0680722900


Pregunta:нотариальная контора Позняки
Buenas noches, quiero preguntarle al hijo del padre, del primer matrimonio, al hijo y a la hija de la madre también del primer matrimonio, soy un hijo mancomunado, los padres están divorciados, 14 años, el apartamento está registrado a nombre del padre pero mi hermana vive allí, los padres fallecieron. ?
De: Tatiana <
Asunto: Comprar una casa

Región: otra región

Teléfono: 0986000068

нотариальная контора левый берег киев


Pregunta:
Buen día. Interesado en el precio de la remodelación de la casa (148 metros cuadrados, 50 acres de terreno, ubicado en el campo.
Desde: Marina <нотариальная контора Позняки
Tema: Ley de sucesiones

Región: otra región

Teléfono: 07336055


Pregunta:
Queremos comprar un auto, un auto con esos pasaportes, el dueño del auto murió. Queremos un poder general para ello, ¿cómo se puede redactar y cuánto costará? Gracias.

De: Tanya Tsitsyurska <
Tema:

Región: otra región

Teléfono: 0976181719

нотариальная контора Дарницкий район

Pregunta:
Hola.нотариальная контора Позняки
Quiero divorciarme de mi marido.
Tenemos dos hijos (menores), los niños se quedan conmigo.
La propiedad tiene un apartamento.
En el divorcio, el hombre quiere la parte.
Yo soy el dueño.
¿Puedo darle al niño un apartamento para que el esposo no pueda demandar?

De: Roman <
Asunto: compra y venta

Región: Kiev

Teléfono: 0950106680


Pregunta:
¡¡Buenas tardes!! ¡Dime por favor! Quiero vender una motocicleta, ¿puedo prescindir de MREO? emitir todo a usted, con plena responsabilidad del equipo en el comprador? el poder general, el riesgo … oído como es posible emitir cualquier referencia de cuenta.

нотариальная контора Дарницкий район

De: Natalia <нотариальная контора Позняки
Asunto: Herencia

Región: otra región

Teléfono: 0977764304


Pregunta:
¡Hola! Surgió la pregunta: ¿cuánto y por qué exactamente tienes que pagar para obtener un certificado de herencia? ¡Gracias por adelantado!

De: Victoria <
Asunto: Compra de un apartamento

Región: otra región

Teléfono: 0985037637


Pregunta:нотариальная контора Позняки
¡Hola! Íbamos a comprar un apartamento, los documentos estaban preparados. El otro día ya debes pagarle al vendedor el monto total ($ 12,000).

нотариальная контора Дарницкий район

El notario dijo que podía pagarle al vendedor en efectivo. Y me encontré con un artículo que dice que el pago es sin efectivo. ¿Dónde está la verdad?
De: Oksana <
Asunto: Venta por poder notarial

Región: otra región

Teléfono: 0953122217


Pregunta:
Hola. Por favor, diga si el pasaporte del propietario del apartamento es necesario para la venta del apartamento en virtud del poder general.
Desde: Marina <нотариальная контора Позняки
Asunto: Denegación de la pensión alimenticia del padre

Región: Kiev

Teléfono: 0979613776


Pregunta:
Buen día. Dígame, ¿puede el padre del niño no pagar la manutención del niño si la madre del niño está de acuerdo? ¿Cómo legalizarlo?
De: Svetlana

нотариальная контора харьковское шоссе

Від: Марина <
Тема: Право спадщини

Регіон: Інший регіон

Телефон: 07336055


питання:нотариальная контора Позняки
Хочемо купити машину, автомобіль по тих паспорту, господар автомобіля помер. Ми хочемо на неї генеральну довіреність, як це можливо оформітб, і скільки це буде коштувати? Спасибі.

Про
Від: Роман <
Тема: купівля-продаж

Регіон: Київ

Телефон: 0950106680

нотариальная контора харьковское шоссе


питання:
Добрий день!! Підкажіть будь ласка! хочу продати мотоцикл, можна обійтися без МРЕВ? все оформити у вас, з повною відповідальністю техніки на покупця? генеральна довіреність, ризик … чув начебто можна якусь рахунок-довідку оформити ..

От: Наталія <нотариальная контора Позняки
Тема: Вступ у спадок

Регіон: Інший регіон

Телефон: 0977764304

нотариальная контора харьковское шоссе


питання:
Доброго дня! Виникло таке питання: скільки і за що саме потрібно заплатити при отриманні свідоцтва про право на спадщину? Заздалегідь дякую!

Від: Вікторія <
Тема: Купівля квартири

Регіон: Інший регіон

Телефон: 0985037637


питання:нотариальная контора Позняки
Доброго дня! Зібралися купувати квартиру, документи підготовлені. Ось на днях вже потрібно оплачувати продавцю всю суму (12000 $). Нотаріус сказала, що можна платити готівкою продавцю. А я натрапила на статтю, що оплата тільки безнал. Де правда?

нотариальная контора метро харьковская


От: Оксана <
Тема: Продаж за дорученням

Регіон: Інший регіон

Телефон: 0953122217

нотариальная контора метро харьковская


питання:нотариальная контора Позняки
Добрий день. Скажіть, будь ласка, для продажу квартири по генеральній довіреності чи потрібен паспорт власника квартири?

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять