Зразок позовної заяви 2018 про визнання та поділ спадкового майна між трьома спадкоємцями

Зразок позовної заяви 2018 про визнання та поділ спадкового майна

Зразок позовної заяви 2018

про визнання та поділ спадкового майна

Зразок позовної заяви 2018 про визнання та поділ спадкового майна

Зразок позовної заяви 2018 про визнання та поділ спадкового майна між трьома спадкоємцямиЗразок позовної заяви 2018

про визнання та поділ спадкового майна

між трьома спадкоємцями

___________ Наименование суда

___________ Адрес суда

Позивач:

ФИО

________________ року народження

паспорт серії __ № _______ виданий ____________

РНОКПП ______________

зареєстрований за адресою:

___________, м. ___________, вул. ___________,

тел. ___________

інші засоби зв’ язку відсутні

Відповідач:

ФИО

________________ року народження

паспорт серії __ № _______ виданий ____________

РНОКПП ______________

зареєстрований за адресою:

___________, м. ___________, вул. ___________,

тел. ___________

інші засоби зв’ язку відсутні

Третя особа, яка може заявляти

самостійні вимоги:

ФИО

________________ року народження

паспорт серії __ № _______ виданий ____________

РНОКПП ______________

зареєстрований за адресою:

___________, м. ___________, вул. ___________,

тел. ___________

інші засоби зв’ язку відсутні

 

Третя особа без самостійних вимог:

__________ Київська державна нотаріальна контора

Міністерство Юстиції України

юридична адреса та адреса для листування:

__________

тел. __________

інші засоби зв’ язку невідомі

Ціна позову:

________________________

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання майна спадковим та

розподіл спадкового майна між спадкоємцями

ОСНОВНИЙ КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОЗОВНИХ ВИМОГ:

                 Позивач в позовних вимогах заявляє виключно те, на що має право відповідно до оформлення спадщини за законом.

 1. Визнання майна спадковим:

                — наименование имущества (Зразок позовної заяви 2018 про визнання та поділ спадкового майна між трьома спадкоємцями),

 яке було придбане за час спільного сумісного подружнього проживання Відповідача із померлим та є спільною сумісною власністю чоловіка та дружини, тому частка, а саме ½ – є спадковим майном, повинно бути включене до загальної спадкової маси та підлягає розподілу між Спадкоємцями в рівних частинах.

 1. Розподіл спадкового майна між трьома законними спадкоємцями в частинах не більше не менше а ніж до норм чинного законодавства України, а саме в рівних:

— належало померлому:

                — (Зразок позовної заяви 2018 про визнання та поділ спадкового майна між трьома спадкоємцями)

                — належало померлому на підставі спільної сумісної власності:

— (Зразок позовної заяви 2018 про визнання та поділ спадкового майна між трьома спадкоємцями)

Зразок позовної заяви 2018 про визнання та поділ спадкового майна

ВИКЛАД ОБСТАВИН, ЯКИМИ ПОЗИВАЧ ОБҐРУНТОВУЄ СВОЇ ВИМОГИ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ДОКАЗІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВКАЗАНІ ОБСТАВИНИ:

                 ______________ року помер ________________________, батько Позивача (засвідчена копія свідоцтва про смерть додається).

                За час життя батько мав двох рідних дітей, сина — Позивача та доньку — Третя особа, яка може заявляти самостійні вимоги.

                Також, померлий за час життя, починаючі з __________ року (копій документів у Позивача немає, але вони містяться в матеріалах спадкової справи, яка відповідно до доданого клопотання витребовувується) був одружений з Відповідачем – не рідна мати Позивача та Третьої особи.

                __________ року Відповідач звернулася до Третьої особи без самостійних вимог — __________ Київської державної нотаріальної контори, а саме до державного нотаріуса__________  щодо реєстрації спадкової справи у спадковому реєстрі з метою подальшого оформлення спадщини. Дане підтверджується Витягом (засвідчена копія витяга додається) __________  про реєстрацію в Спадковому реєстрі спадкової справи за номером № __________ (номер у нотаріуса __________).

                Спадкоємцями по вказаній спадковій справі є три особи:

 1. Позивач
 2. Донька померлого, Третя особа яка може заявляти самостійні вимоги
 3. Відповідач

Відповідно до ст. 1261 ЦК України, У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки.

Таким чином, усі три спадкоємця по даній справі – Позивач, Відповідач та Третя особа яка може заявляти самостійні вимоги – є спадкоємцями першої черги.

Відповідно до ст. 1216 ЦК України спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Відповідно до ст.  1217 ЦК України спадкування здійснюється за заповітом або за законом. По даній справі померлим не було складено заповіту, таким чином оформлення спадщини здійснюється за законом.

Відповідно до ст. 1218 ЦК України — До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. До загальної спадкової маси нотаріусом було віднесене наступне майно Спадкодавця:

— (Зразок позовної заяви 2018 про визнання та поділ спадкового майна між трьома спадкоємцями)

Відповідно до свідоцтв (засвідчені копії яких додаються) про право на спадщину за законом усіма трьома спадкоємцями вже були оформленні права власності на перші два об’єкта спадкової маси, а саме:

— (Зразок позовної заяви 2018 про визнання та поділ спадкового майна між трьома спадкоємцями)

                До загальної спадкової маси нотаріусом не було віднесено об’єкти, які були придбані за сумісні кошти померлого та Відповідача та є спільною сумісною власністю подружжя, а саме:

— (Зразок позовної заяви 2018 про визнання та поділ спадкового майна між трьома спадкоємцями)

                Таким чином, так як Позивач заявляє позовні вимоги та має на меті отримати у спадок об’єкти спадкової маси які ще не були оформлені та також ті які перебувають у власності Відповідача але повинні відноситися до загальної спадкової маси, то далі необхідно зазначити обгрунтування вимог щодо кожного випадку:

                Щодо оформлення спадщини за законом на об’єкти спадкової маси, по яким відсутній спір зі сторони Позивача, а виділення частки для кожного спадкоємця відбувається в рівних частинах (враховуючи факт та наразі погоджуючись із тим, що Відповідач має право на половину частки із спадкової маси як спадкоємець, що пережив):

                 Позивач не заявляє вимоги щодо отримання чогось того, що йому не належить по закону при оформленні спадщини в порядку першої чергі спадкоємців та не претендую на більший розмір часток в спадковому майні. Позивач має на меті отримати тільки ті частки від спадкового майна, які йому забезпеченні вимогами чинного законодавства України.

                В даній частині розглядається наступне майно, через яке відсутній спір щодо розміру часток, а частки виділяються кожному спадкоємцю відповідно до норм Цивільного кодексу України:

— (Зразок позовної заяви 2018 про визнання та поділ спадкового майна між трьома спадкоємцями)

                Відповідно до ч. 1 ст. 1267 ЦК України, Частки у спадщині кожного із спадкоємців за законом є рівними.

                Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно зі спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини (ч. 1 ст. 1269 ЦК). Заява про прийняття спадщини подається до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини особисто. Зі змісту п. 207 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України вбачається, що письмову заяву про прийняття спадщини та відмову від неї може бути надіслано поштою (втратила чинність на підставі наказу Міністерства юстиції України № 296/5 від 22 лютого 2012 року). Надіслання заяви про прийняття спадщини поштою передбачено п. 3.5 гл. 10 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5.

                Так, Позивачем було особисто подано заяву про бажання прийняття спадщини та в подальшому Позивачем було отримано свідоцтва про прийняття спадщини по раніше вказаним об’єктам спадщини.

                Однак, Відповідач не погоджуючись з безспірним правом інших спадкоємців на отримання спадщини за законом здійснює усі можливі заходи для чи позбавлення права Позивача та/або затягування процесу оформлення спадщини. Позивач не має жодних правовстановлюючих документів щодо об’єктів спадкової маси через те, що всі дані документи знаходяться у Відповідача, а останній в свою чергу не надає їх державному нотаріусу для оформлення спадщини.

Так, __________ року Позивач направив лист (засвідчена копія листа додається) до Відповідача з метою отримання оригіналів правовстановлюючих документів по спадковому майну та оформлення спадщини в рівних частинах. Відповідач проігнорувала даний лист та не надала а ні жодної відповіді а ні жодних документів.

                Третя особа без самостійних вимог – __________Київська державна нотаріальна контора в особі державного нотаріуса __________ направила лист Відповідачу Вих. № __________ (засвідчена копія листа додається) щодо надання оригіналів правовстановлюючих документів для позасудового оформлення спадщини, але Відповідач також проігнорувала даний лист.

                Також, Відповідач заборонив власною заявою державному нотаріусу видавати будь-які запити щодо отримання дублікатів правовстановлюючих документів, просить зупинити провадження по нотаріальній справі, також зазначає, що всі оригінали правовстановлюючих документів знаходяться в неї, але вона не буде їх надавати так як має нібито намір звертатися до суду, просить не оформлювати свідоцтв про право на спадщину нікому по даній спадковій справі. Таким чином, державний нотаріус призупинив процес оформлення спадщини та Позивач вимушений звернутися до суду за захистом своїх порушених прав та інтересів.

Щодо визнання майна, яке було придбано за сумісні кошти померлого та Відповідача та є спільною сумісною власністю подружжя — спадковим та включення його до загальної спадкової маси:

Зразок позовної заяви 2018 про визнання та поділ спадкового майна

 До даного майна відносить, як зазначалося раніше:

— (Зразок позовної заяви 2018 про визнання та поділ спадкового майна між трьома спадкоємцями)

                Відповідно до підпунктів 4.14 та 4.15 п. 4 глави 10 розділу ІІ Порядку, де чорним по білому написано, що при видачі свідоцтва про право на спадщину нотаріус обов’язково перевіряє склад спадкового майна, на яке видається свідоцтво про право на спадщину. На підтвердження цих обставин від спадкоємців витребовуються документи, які підтверджують вказаний факт. Видача свідоцтва про право на спадщину на майно, яке підлягає реєстрації, проводиться нотаріусом після подання правовстановлюючих документів щодо належності цього майна спадкодавцеві.

                У Правилах ведення нотаріального діловодства передбачена Форма № 18 Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя, яке в разі смерті одного з подружжя видається іншому з подружжя, що є живим. В даній справі склалася ситуація, коли де-факто існує лише документальне підтвердження перебування майна у власності померлого, а де-юре майно було оформлено на Відповідача.  Нотаріусу посвідчують свідоцтва на права оформлення спадщини виключно по безспірним питанням та в разі наявності правовстановлюючих документів. Таким чином Позивач і вимушений звернутися до суду в даній частині позовних вимог для отримання спадщини щодо частини майна, яка була придбана за час життя померлого та також є спадковим майном.

                Відповідно до ч. 1 ст. 60 Сімейного кодексу України, Майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).  Відповідно до ч. 2. ст. 60 Сімейного кодексу України, Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Стаття 61 Сімейного кодексу України зазначає, що Об’єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту. Згідно із ст. 63 СК України — Дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпоряджання майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними. Відповідно до ст. 65 СК України Дружина, чоловік розпоряджаються майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, за взаємною згодою.

Відповідно до ч. 1 ст. 1226 ЦК України — Частка у праві спільної сумісної власності спадкується на загальних підставах. Відповідно до ч. 2 цієж статті Суб’єкт права спільної сумісної власності має право заповідати свою частку у праві спільної сумісної власності до її визначення та виділу в натурі.

Згідно із частиною четвертою статті 368 ЦК України майно, набуте в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти членів сім’ї, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором, укладеним у письмовій формі.   У разі поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними (частина перша статті 70 СК України).

Відповідно до статті 1216 ЦК України спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (стаття 1218 ЦК України).   Частка в спільній сумісній власності того з подружжя, хто пережив спадкодавця, не входить до складу спадщини і не включається до спадкового майна після смерті іншого з подружжя. Відповідно до частини першої статті 1267 ЦК України частки у спадщині кожного із спадкоємців за законом є рівними.

Таким чином, враховуючі вищевикладене, норми чинного законодавства України, той факт що зазначене майно:

— (Зразок позовної заяви 2018 про визнання та поділ спадкового майна між трьома спадкоємцями)

                були придбанні за час шлюбу та відповідно до Сімейного кодексу України є спільним сумісним майном подружжя, то майно повинно бути включено до загальної спадкової маси та підлягати розподілу між усіма спадкоємцями, враховуючі що Відповідач має більшу частку так як пережив Спадкодавця.

 Зразок позовної заяви 2018 про визнання та поділ спадкового майна

ВІДОМОСТІ ПРО ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ДОСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ:

                 __________  Позивач направив лист (засвідчена копія листа додається) до Відповідача з метою отримання оригіналів правовстановлюючих документів по спадковому майну та оформлення спадщини в рівних частинах. Відповідач проігнорувала даний лист та не надала а ні жодної відповіді а ні жодних документів.

                __________  Позивач отримав свідоцтво (засвідчена копія свідоцтва додається) про право на спадщину за законом (зареєстровано в реєстрі за __________)  по даній спадковій № __________, відповідно до якого Позивач та Третя особа, яка може заявляти самостійні вимоги отримали в рівних частинах 2/6 частки грошових вкладів. Також, в даному свідоцтві зазначено, що __________  року – Відповідач також отримала свідоцтво про право на спадщину на свою 1/3 частку від грошових вкладів.

                Позивач усно звернувся до Відповідача для мирного вирішення спору щодо успадкування іншого спадкового майна від померлого батька та чоловіка, але Відповідач також проігнорувала дане усне звернення та повідомила, що усі питання буде вирішувати виключно в судовому порядку.

                Третя особа без самостійних вимог – __________ Київська державна нотаріальна контора в особі державного нотаріуса __________ направила лист Відповідачу Вих. №__________  (засвідчена копія листа додається) щодо надання оригіналів правовстановлюючих документів для позасудового оформлення спадщини, але Відповідач також проігнорувала даний лист.

                __________  року Позивач, представник Позивача та представник Відповідача (якого сама відправила на зустріч Відповідач) зустрічалися для мирового урегулювання спору та оформлення спадщини у рівних частинах. На зустрічі представник Відповідача зазначив, що обоговорить питання пришвидшення оформлення спадщини із Відповідачем та вони не заперечують щодо рівного розподілу часток по спадковому майну. Протягом місяця жодних дій а ні зі сторони представника Відповідача а ні зі сторони самого Відповідача не було, вони навмисно затягували процес оформлення спадщини.

                __________ Позивач та сестра Позивача – Третя особа, яка може заявляти самостійні вимоги отримали свідоцтво (засвідчена копія свідоцтва додається) про право на спадщину за законом (зареєстровано в реєстрі за __________) щодо отримання кожному із них 1/6 частки квартири №__________ за адресою __________, яка також відносилась до загальної спадкової маси.

                Пізніше Відповідач також отримала свідоцтво про право спадщини на вказану квартиру та в матеріалах спадкової справи (клопотання про витребування матеріалів спадкової справи додаєтсья), яка знаходиться у державного нотаріуса __________ Київської державної нотаріальної контори в __________  року (точну дату не знаємо, так як не маємо копії, раніше зазначено що витребовуємо додатковим клопотання) додатково з’явилася письмова заява від Відповідача, копію якої нам не надали але повідомили зміст – Відповідач забороняє державному нотаріусу видавати будь-які запити щодо отримання дублікатів правовстановлюючих документів, просить зупинити провадження по нотаріальній справі, також зазначає, що всі оригінали правовстановлюючих документів знаходяться в неї, але вона не буде їх надавати так як має нібито намір звертатися до суду, просить не оформлювати свідоцтв про право на спадщину нікому по даній спадковій справі.

Таким чином, приходимо до висновку, що Позивачем та його представником було здійснено ряд заходів щодо досудового урегулювання даного спору, але Відповідач навмисно затягує процес оформлення спадщини, відмовляється надавати будь-які правовстановлючі документи та забороняє нотаріусу та іншим спадкоємцям отримувати будь-які дублікати правовстановлюючих документів. Окрім будь-яких обіцянок не має жодних дій зі сторони Відповідача на мирове та досудове урегулювання даного спору.

Тому, Позивач і вимушений звернутися до суду за захистом своїх законних прав та інтересів.

 ВІДОМОСТІ ПРО ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗІВ АБО ПОЗОВУ ДО ПОДАННЯ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ:

                 Як вже зазначалося, Позивачем були проведенні наступні дії щодо забезпечення доказів та їх прямого витребування:

                __________  Позивач направив лист (засвідчена копія листа додається) до Відповідача з метою отримання оригіналів правовстановлюючих документів по спадковому майну та оформлення спадщини в рівних частинах. Відповідач проігнорувала даний лист та не надала а ні жодної відповіді а ні жодних документів.

Третя особа без самостійних вимог – __________ Київська державна нотаріальна контора в особі державного нотаріуса __________ направила лист Відповідачу Вих. № __________  (засвідчена копія листа додається) щодо надання оригіналів правовстановлюючих документів для позасудового оформлення спадщини, але Відповідач також проігнорувала даний лист.

Додатково Позивачем та його представником були здійсненні наступні заходи щодо забезпечення доказів та їх отримання для досудового оформлення спадщини та в разі неможливості – подання даної позовної заяви:

__________ Позивачем було отримано запит (засвідчена копія запиту додається) № __________  від Третьої особи без самостійних вимог – __________ Київської державної нотаріальної контори, а саме державного нотаріуса __________ до компетентних органів за місцем вимоги щодо облікової картки по __________

__________  року Позивачем було отримано запит (засвідчена копія запиту додається) № __________ від Третьої особи без самостійних вимог – __________ Київської державної нотаріальної контори, а саме державного нотаріуса __________ до Бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна міста Києва щодо підстави права власності померлого на __________.

На підставі зазначеного запиту, представником Позивача __________ було отримано від Бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна міста Києва інформаційну довідку (засвідчена копія довідки додається) __________  щодо правовстановлюючих документів на __________.

__________  року Позивачем було отримано запит (засвідчена копія запиту додається) № __________  від Третьої особи без самостійних вимог – __________ Київської державної нотаріальної контори, а саме державного нотаріуса __________ до Відділу Держгеокадастру __________ району у Київській області щодо Земельної ділянки, __________.

__________  року Позивачем було отримано запит (засвідчена копія запиту додається) № __________  від Третьої особи без самостійних вимог – __________ Київської державної нотаріальної контори, а саме державного нотаріуса __________  до Відповідного БТІ щодо Житлового будинку __________.

Але надіслання даних запитів та отримання відповідних інформаційних довідок, за виготовлення яких Позивач ніс власні матеріальні затрати, не можуть призвести до відповідного результату у досудовій формі через зазначені заяви від Відповідача щодо заборони державному нотаріусу видавати будь-які запити на отримання дублікатів правовстановлюючих документів, щодо прохання зупинити провадження по нотаріальній справі, також щодо підтвердження, що всі оригінали правовстановлюючих документів знаходяться у Відповідача, щодо прохання не оформлювати свідоцтв про право на спадщину нікому по даній спадковій справі.

__________ року Позивач в усній формі звертався до __________ Київської державної нотаріальної контори, а саме державного нотаріуса __________  щодо отримання відповідного документу про закриття подальшого оформлення спадщини, відмови від подальшого оформлення спадщини та документу щодо відмови від внесення спільного сумісного майна до складу спадщини, але нотаріус усно відмовила в наданні таких документів через лист від Відповідача, який вже раніше зазначався та повідомила , що не може надавати нам будь-які документи, але надасть все на запит суду.

 

ЩОДО ДОКАЗІВ, ЯКІ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ПОДАНІ РАЗОМ ІЗ ПОЗОВНОЮ ЗАЯВОЮ ТАК ЯК ПЕРЕБУВАЮТЬ В ІНШИХ УЧАСНИКІВ ПО ПОЗОВУ ТА ЩОДО КЛОПОТАННЬ ПО ЇХ ВИТРЕБОВУВАННЮ:

 

                До даної позовної заяви додається клопотання щодо витребування спадкової справи номер справи у нотаріуса — № __________, номер справи у спадковому реєстрі __________ від __________ року по померлому __________ року Спадкодавцю __________.

                Через витребування та отримання судом даної справи будуть дослідженні докази, які Позивач не може подати разом із позовною заявою, а саме заяви від Відповідача щодо заборони державному нотаріусу видавати будь-які запити на отримання дублікатів правовстановлюючих документів, щодо прохання зупинити провадження по нотаріальній справі, також щодо підтвердження, що всі оригінали правовстановлюючих документів знаходяться у Відповідача, щодо прохання не оформлювати свідоцтв про право на спадщину нікому по даній спадковій справі.

                Також, в даній спадковій справі наявні оригінали листів та запитів, які були направленні як на адресу Відповідача так і на адресу інших компетентних органів. Про дані листи та запити вже зазначалося в даній позовній заяві та деякі копії з них приєднуються до даної заяви.

                Додатково, до даної позовної заяви додається клопотання щодо витребування з Відповідача оригіналів правовстановлюючих документів по кожному із об’єктів спадкової маси, саме тих які є предметом даної позовної заяви.

              Аналіз даних доказів та документів необхідний для встановлення правовстановлючого зв’ язку між спадкодавцем та об’єктами права власності. Витребуванні документи зможуть більш детально розкрити технічні та/або будь-які інші відомості що стосуються розгляду даної цивільної справи по суті. Наявність даних документів підтверджується власною заявою Відповідача , яка міститься в матеріалах витребуваної спадкової справи. При дослідженні даних доказів можливо буде встановити реальну вартість об’єктів які входять до спадкової маси та є предметом даної позовної заяви.

                Відповідно до ст. 116 ЦПК України, Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов’язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

                Відповідно до ст. 81 ЦПК України, Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

                Відповідно до ч. 7 ст. 81 ЦПК України, Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов’язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом.

                Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 84 ЦПК України Учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Враховуючи вимоги ч. 6 ст. 84 ЦПК України Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Таким чином витребувавши та дослідивши докази, які наявні як у Відповідача так і частина у Третьої особи без самостійних вимог – можливо буде провестий повний їх аналіз та дослідити всі необхідні матеріали для ухвалення рішення по даній справі.

 РОЗРАХУНОК СУМИ СУДОВИХ ВИТРАТ (ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЦІНИ ПОЗОВУ ТА СПЛАТА СУДОВОГО СБОРУ):

                 Відповідно до ч. 1 ст. 176 Цивільно-процесуального кодексу України — Ціна позову визначається: 1) у позовах про стягнення грошових коштів — сумою, яка стягується, чи оспорюваною сумою за виконавчим чи іншим документом, за яким стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) порядку; 2) у позовах про визнання права власності на майно або його витребування — вартістю майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 176 Цивільно-процесуального кодексу України — Якщо визначена позивачем ціна позову вочевидь не відповідає дійсній вартості спірного майна або на момент пред’явлення позову встановити точну його ціну неможливо, розмір судового збору попередньо визначає суд з наступним стягненням недоплаченого або з поверненням переплаченого судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом при вирішенні справи.

Якщо точну ціну позову встановити неможливо, позивач у позовній заяві повинен обґрунтувати причини, внаслідок яких він не може визначити ціну позову, і одночасно з поданням позовної заяви повинен звернутися до суду з клопотанням про визначення попереднього розміру судового збору.

Так як Позивач не має жодних правовстановлюючих документів щодо предмету позову, а саме на об’єкти спадкової маси, всі документи знаходять у Відповідача, встановити вартість кожного окремого предмету не можливо. Також і не можливо підрахувати загальну ціну позову так як Позивач не може знати без правовстановлюючих документів вартість предметів із спадкової маси.

Тому , Позивач вирішив сплатити максимальний розмір ставки судового сбору за розгляд даної справи у сумі __________. Даний розмір ставки судового сбору повністю покриває усі можливі ціни позову.

 ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОЗИВАЧА ПРО ТЕ, ЩО НИМ НЕ ПОДАНО ІНШОГО ПОЗОВУ (ПОЗОВІВ) ДО ЦЬОГО Ж ВІДПОВІДАЧА (ВІДПОВІДАЧІВ) З ТИМ САМИМ ПРЕДМЕТОМ ТА З ТИХ САМИХ ПІДСТАВ:

                 Позивач – __________ підтверджує, що у провадженні судів України та інших органів, які в межах своєї компетенції вирішують спори, немає відомих Позивачу справ зі спору між тим самим Позивачем та тим самим Відповідачем про той же предмет і з тих же підстав, з яких подана дана позовна заява, а так само відсутні рішення цих органів з такого спору. Також, підтверджує, що Позивачем не подано іншого позову (позовів) до цього ж Відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

                Враховуючі усе вищевикладене відсутні будь-які інші підстави, що мають наслідком відмову у відкритті провадження по справі.

                Тому, виходячи із вищезазначеного та керуючись вимогами чинного законодавства України, ст. ст. 1268-1269, 1272, 1280, 1298-1299 ЦК України та ст.ст. 175-177 ЦПК України,

Зразок позовної заяви 2018 про визнання та поділ спадкового майна

ПРОСИМО СУД:

 

 1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження по справі.
 1. Визнати ½ частку __________ (Зразок позовної заяви 2018 про визнання та поділ спадкового майна між трьома спадкоємцями), спадковим майном від померлого __________ року спадкодавця __________, яке підлягає розподілу між Спадкоємцями в рівних частинах.
 1. Визнати ½ частку __________ (Зразок позовної заяви 2018 про визнання та поділ спадкового майна між трьома спадкоємцями), спадковим майном від померлого __________ року спадкодавця __________, яке підлягає розподілу між Спадкоємцями в рівних частинах.
 1. Розділити спадкове майно — ½ __________ (Зразок позовної заяви 2018 про визнання та поділ спадкового майна між трьома спадкоємцями) між Позивачем — __________, Відповідачем — __________ та Третьою особою, яка може заявляти самостійні вимоги — __________ в рівних частинах, визнавши право власності __________  на 1/6 частину __________, право власності __________  на 1/6 частину __________  та право власності __________  на 1/6 частину __________.
 1. Розділити спадкове майно — ½ __________ (Зразок позовної заяви 2018 про визнання та поділ спадкового майна між трьома спадкоємцями) між Позивачем — __________, Відповідачем — __________ та Третьою особою, яка може заявляти самостійні вимоги — __________ в рівних частинах, визнавши право власності __________  на 1/6 частину __________, право власності __________  на 1/6 частину __________  та право власності __________  на 1/6 частину __________.
 1. Розділити спадкове майно — ½ __________ (Зразок позовної заяви 2018 про визнання та поділ спадкового майна між трьома спадкоємцями) між Позивачем — __________, Відповідачем — __________ та Третьою особою, яка може заявляти самостійні вимоги — __________ в рівних частинах, визнавши право власності __________  на 1/6 частину __________, право власності __________  на 1/6 частину __________  та право власності __________  на 1/6 частину __________.
 1. Розділити спадкове майно — ½ __________ (Зразок позовної заяви 2018 про визнання та поділ спадкового майна між трьома спадкоємцями) між Позивачем — __________, Відповідачем — __________ та Третьою особою, яка може заявляти самостійні вимоги — __________ в рівних частинах, визнавши право власності __________  на 1/6 частину __________, право власності __________  на 1/6 частину __________  та право власності __________  на 1/6 частину __________.
 1. Розділити спадкове майно — ½ __________ (Зразок позовної заяви 2018 про визнання та поділ спадкового майна між трьома спадкоємцями) між Позивачем — __________, Відповідачем — __________ та Третьою особою, яка може заявляти самостійні вимоги — __________ в рівних частинах, визнавши право власності __________  на 1/6 частину __________, право власності __________  на 1/6 частину __________  та право власності __________  на 1/6 частину __________.
 1. Стягнути з Відповідача — __________ на користь Позивача — __________ сплачений судовий збір за розгляд даної справи у розмірі __________.

Додатки:

 1. Підтвердження сплати судового збору за розгляд справи (оригінал);
 2. Паспорт Позивача (засвідчена копія);
 3. Ідентифікаціний код Позивача (засвідчена копія);
 4. Паспорт Відповідача (засвідчена фотокопія);
 5. Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі № __________ (засвідчена копія);
 6. Свідоцтво про смерть Серія __________ (засвідчена копія);
 7. Лист від __________ року від Позивача до Відповідача (засвідчена копія);
 8. Свідоцтво про право на спадщину від __________ року за номером в реєстрі__________ (засвідчена копія);
 9. Лист Вих. № __________ (засвідчена копія);
 10. Свідоцтво про право на спадщину від __________ року за номером в реєстрі (засвідчена копія);
 11. Запит № __________ (засвідчена копія);
 12. Запит № __________ (засвідчена копія);
 13. Запит №__________ (засвідчена копія);
 14. Запит № __________ (засвідчена копія);
 15. Інформаційна довідка __________ (засвідчена копія);
 16. Клопотання про витребування доказів з Третьої особи без самостійних вимог — спадкової справи номер у нотаріуса — __________, номер справи у спадковому реєстрі __________від __________ (оригінал);
 17. Клопотання про витребування доказів з Відповідача – правовстановлюючих документів по предметам спадкової маси, предметам спору (оригінал);
 18. Копія позовної заяви та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

 

 

__________ дата

 

Позивач                                                                                                           __________

 

(Зразок позовної заяви 2018 про визнання та поділ спадкового майна між трьома спадкоємцями)

Зразок позовної заяви 2018 про визнання та поділ спадкового майна

Офомлення спадщини       На Главную                   Контакты